Spotkajmy się na II edycji targów CLEANING EXPO w Poznaniu!!! 24-25.10.2023 ->  

Organizator:

Dobre rokowania dla branży profesjonalnego utrzymania czystości

Podziel się

Wartość europejskiego rynku profesjonalnych środków utrzymania czystości wyniosła w 2020 r. 8,8 mld euro (dane A.I.S.E.) i była wyższa aż o 22,9% w stosunku do roku wcześniejszego. Najszybciej rozwijającym się sektorem detergentów dla zastosowań instytucjonalnych i przemysłowych były środki przeznaczone dla placówek opieki medycznej. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do wzrostu zainteresowania nie tylko profesjonalną chemią, ale też firmami działającymi na rynku sprzątania przemysłowego.

Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na rynek detergentowy. W niektórych sektorach profesjonalnych detergentów popyt był nietypowo wysoki. Dlatego też A.I.S.E. w ostatnim raporcie zastrzegło, że przedstawione dane za 2020 r. są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Odbiorcami profesjonalnych środków czystości jest służba zdrowia, zakłady przemysłu spożywczego, gastronomia i catering, pralnie oraz pozostałe firmy dbające o czystość i higienę w zakładach pracy i budynkach publicznych. Największy udział w tym rynku ma sektor opieki medycznej (2020 r.: 31,6%; 2015 r.: 23,7%).

Profesjonalne środki utrzymania czystości są silnymi koncentratami wymagającymi rozcieńczenia. Mocno stężone produkty pozwalają usunąć uciążliwe zabrudzenia. Stosowane są inne niż w produktach chemii gospodarczej substancje czynne. Poza nimi w składzie znajdują się również inne składniki o dodatkowych właściwościach, np. ochronnych, antystatycznych, dezynfekujących. Produkty profesjonalne przeznaczone do czyszczenia tłustych zabrudzeń mają odczyń silnie zasadowy, a do usuwania kamienia, osadów mydlanych i rdzy – kwasowy. Są to preparaty o skrajnych wartościach pH. Działają szybko i skutecznie.

Sektor opieki medycznej

Rola profesjonalnych detergentów w placówkach opieki zdrowotnej jest priorytetowa. Nie tylko zabezpieczają przed zakażeniami pacjentów, ale również chronią personel medyczny. Od kilkunastu lat rośnie liczba przypadków zakażeń szpitalnych. Jak wynika z danych Głównego Inspektora Sanitarnego, przedstawionych w raporcie „Stan sanitarny kraju”, w 2019 r. zgłoszono 692 zakażenia, o 72 więcej niż w 2018 r. i ponad sześć razy więcej niż w 2006 r. Od początku pandemii COVID-19 jeszcze bardziej wzrosło znaczenie stosowania środków do utrzymania czystości i higieny w placówkach medycznych, takich jak szpitale, kliniki, przychodnie, sanatoria, hospicja i domy opieki seniora.

Wartość europejskiego rynku profesjonalnych środków utrzymania czystości dla placówek służby zdrowia wzrosła do ok. 2,8 mld euro w 2020 r. i była wyższa aż o 67,1% niż w 2019 r. (A.I.S.E.). W ostatnich dwóch latach popyt na detergenty ze strony opieki zdrowotnej rósł w tempie dwucyfrowym. Jest to najlepiej rozwijający się sektor profesjonalnej chemii, którego udział w całym rynku w ub.r. wzrósł do 31,6%. Kolejne lata również będzie charakteryzował zwiększony popyt na detergenty, które zapewnią czystość i higienę w placówkach medycznych.

 

Źródło: https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/rynek-profesjonalnych-rozwiazan-do-utrzymania-czystosci