Spotkajmy się na III edycji targów CLEANING EXPO w Poznaniu!!! 22-23.10.2024 ->  

Organizator:

Ewolucja usług sprzątania dla branży B2B - jak Przemysł 4.0 zmienia rynek?

Podziel się

Światowy rynek usług czystości dla firm rośnie w tempie ok. 6 proc. rocznie i to tempo ma się utrzymać przynajmniej do 2027 r. – wynika z raportu Grand View Research „Contract Cleaning Services Market – Forecast 2020 to 2027”.

Globalny rynek usług sprzątania kontraktowego autorzy raportu wyceniają na blisko 300 mld USD w 2019 r. i przewidują, że będzie rósł na poziomie 6,1% od 2020 do 2027 r. do wartości blisko 470 mld USD. Co ciekawe, swój udział w globalnym torcie ma zwiększać rynek europejski – z ok. 25% w 2020 r. do ok. 31% w 2027 r. Możemy się zatem spodziewać dużo dynamiczniejszego wzrostu w naszym regionie. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju gospodarczego Polski, które jest wyższe niż średnia unijna, możemy zakładać, że w Polsce wzrost rynku usług czystości dla firm nie będzie niższy niż 8% r/r.

 

Wśród najszybciej rosnących segmentów tych usług wymieniane jest zapotrzebowanie na usługi profesjonalne, w tym dezynfekcję. Ma to oczywiście związek z pandemią Covid-19, ale nie tylko. Pandemia tylko uwydatniła i przyspieszyła wzrost popularności trendów, które narastały od kilku lat. To rosnąca dbałość o czystość w miejscu pracy oraz miejscach użyteczności publicznej i potrzeba ich czyszczenia, rosnąca świadomość wektorów rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz zwiększające się zainteresowanie ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem przemysłu. Te trendy napędzają światowy rynek usług cleaningu.

Rośnie znaczenie outsourcingu

Usługi czystościowe obejmują outsourcing zadań sprzątania zewnętrznym usługodawcom. Ci usługodawcy świadczą usługi sprzątania w bardzo szerokim zakresie. Najbardziej profesjonalne firmy mają w ofercie kilkaset dedykowanych usług zależenie od segmentu, typu obiektu, rodzaju powierzchni. Chociaż ich głównymi klientami są przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe, następuje stopniowy wzrost zainteresowania właścicieli domów zlecaniem sprzątania zewnętrznym podmiotom.

Autorzy raportu zauważają, że ważnym światowym trendem jest dbałość pracodawców o dobry stan zdrowia pracowników, co podnosi ich efektywność. W tym celu rośnie zapotrzebowanie na ekologiczne usługi utrzymania czystości od firm, które używają nietoksycznych i nieszkodliwych produktów do sprzątania pomieszczeń. Wynikiem jest rosnąca skłonność do używania produktów ekologicznych.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi porządkowe idzie w parze zwiększanie ich wydajności oraz profesjonalizacja. Zwiększenie wydajności najłatwiej osiągnąć w segmencie usług relatywnie najprostszych, czyli codziennego utrzymania powierzchni biurowych i magazynowych w czystości. Jak osiągnąć taki cel? Za pomocą automatyzacji, która coraz śmielej pojawia się także w tych usługach.

Firmy zlecające usługi sprzątania na zewnątrz zwracają coraz większą wagę na wydajność i przejrzystość rozliczeń, co dostrzegają także autorzy raportu. Jest to związane nie tylko z potrzebami większej kontroli kosztów - chociaż to bardzo istotne – zwłaszcza dla firm, w których nawet 90% obsady pracowników pracuje zdalnie lub w systemie hybrydowym, w związku z czym mają duże niewykorzystane powierzchnie biurowe.

Rewolucja przemysłowa także w cleaningu

Potrzeba kwantyfikacji usług zewnętrznych, badania ich skuteczności i opłacalności, efektywności i wydajności nie dotyczy tylko usług sprzątających. Wynika ona z głębszego trendu, którym podlegają przedsiębiorstwa, a więc najlepsi klienci firm cleaningowych – Przemysł 4.0 (Industry 4.0).

Transformacja cyfrowa wywołała czwartą falę rewolucję przemysłową, ale też zmiany społeczne i technologiczne. Nastąpiła rewolucja metod produkcji i koszyka zakupowego dzięki informatyzacji, która zmieniła kształt łańcuchów dostaw, kontroli nad produkcją i wydajności. Surowcem dla tej rewolucji są rzetelne dane. Pozwalają one efektywniej zarządzać przedsiębiorstwami i upraszczać złożone procesy decyzyjne, odpowiednio oceniać dostawców oraz badać efektywność świadczonych przez nich usług.

Nie omija to także branży usług utrzymania czystości, w której zazwyczaj trudno określić i uzasadnić wydajność wykorzystanych materiałów, ilości zużytych środków chemicznych czy obiektywnie określić jakości sprzątniętych powierzchni. Większość ofert i raportów ma charakter deklaratywny, ponieważ nie ma rzetelnych danych, którymi można zasilić systemy analityczne.

Automatyzacja usług utrzymania czystości to zatem kolejny trend, który opisują autorzy raportu i który ma potwierdzenie nawet na naszym rodzimym rynku. Rosnące wymogi kontrahentów w stosunku do przejrzystości rozliczeń i powtarzalności procesów, nacisk na podnoszenie wydajności i zmniejszanie kosztów, to prosta droga do robotyzacji, która nie jest niczym innym, ale przejawem wejścia trendów Przemysłu 4.0 do branży usług sprzątających.

Użycie odpowiednich technologii i sprzętu jest kluczowe dla zagwarantowania odpowiednich standardów realizacji usług czystości. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na nowe technologie zautomatyzowanego czyszczenia, których wdrożenie zapewnia powtarzalność usługi, monitoring i najwyższą wydajność wykorzystania środków czyszczących w stosunku do powierzchni, mówi Andrzej Chodacz, prezes Seris Konsalnet Cleaning. Okres pandemii i konieczność zagwarantowania w procesach czyszczących także skutecznej dezynfekcji, spełnienia restrykcyjnych wymogów sanitarnych, zabezpieczenia pracowników i klientów przebywających w sprzątanych obiektach przed rozprzestrzenianiem się wirusa – pokazują jak ważny jest odpowiedni dobór środków i elastyczność branży usług czystości, która musi jak najsprawniej dziś dostosować swój rozwój do tych nagłych zmian.

Są oczywiście i cienie robotyzacji – to duże nakłady finansowe, które trzeba ponieść na wdrożenie tego typu usług, zatrudnienie i przeszkolenie personelu, wdrożenie procedur biznesowych oraz przekonanie klientów do skorzystania z takich usług. Dlatego pierwsze wdrożenia zaawansowanych usług automatycznych pojawiają się u największych graczy na rynku, jak na przykład Seris Konsalnet Cleaning, który wykorzystuje autonomiczne roboty czyszczące i systemy informatyczne do mierzenia ich wydajności. Kwestią czasu zapewne jest większa popularność robotów czyszczących u innych dostawców – wszystko w imię wydajności i postępu.

 

źródło: https://focusonbusiness.eu/pl/wiadomosci/ewolucja-uslug-sprzatania-dla-branzy-b2b-jak-przemysl-4-0-zmienia-rynek/19000