Spotkajmy się na III edycji targów CLEANING EXPO w Poznaniu!!! 22-23.10.2024 ->  

Organizator:

Kilka słów o przyszłości branży – prognoza na najbliższe 10 lat

Podziel się

Jak wygląda sytuacja na rynku usług utrzymania czystości? Jaka przyszłość czeka branżę?

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej przez pandemię koronawirusa, branża utrzymania czystości rozrasta się i przez najbliższe lata jej wzrost będzie jeszcze bardziej dynamiczny. Taką prognozę przedstawili badacze z Allied Market Research w raporcie “Cleaning Services Market by Type, End-User, and Region: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2030”.

Liczby nie kłamią

Wartość światowego rynku usług utrzymania czystości oszacowano w 2020 roku na 55 miliardów dolarów amerykańskich. Według prognozy wartość rynkowa podwoi się w 2030 roku i wynosić będzie aż 111,5 miliarda dolarów. W tej sytuacji skumulowany roczny wskaźnik wzrostu będzie wynosić aż 6,5%.

Branżę utrzymania czystości charakteryzuje duże rozdrobnienie, które widoczne jest m.in. w ilości usług czyszczenia dostępnych na rynku. Według raportu, zarówno w 2020 jak i w 2030 dominować będą usługi związane z utrzymaniem czystości podłóg. Wartość światowego sektora tych usług wyceniana jest na prawie 12,5 miliarda dolarów, a prognozowana wartość wynosi niecałe 23 miliardy USD. Najmniejszym sektorem branży są usługi związane z czyszczeniem dywanów i mebli tapicerowanych. Jednak wyróżnia się największym prognozowanym wskaźnikiem wzrostu, spośród wszystkich gałęzi przemysłu utrzymywania czystości.

Skąd ten wzrost?

Na wzrost gospodarczy branży utrzymania czystości ma wpływ wiele różnych czynników. Jednym z nich jest poprawa warunków pracy. Pracodawcy zwracają większą uwagę na higienę miejsc pracy i ogólne samopoczucie pracowników. Coraz częstsze porzucenie modelu, w którym tylko jeden z domowników zapewnia przychód, również wpłynęło na wzrost rynku usług utrzymywania czystości. Na sytuację rynkową oddziałuje pandemia koronawirusa, która przyczyniła się do m.in. zwiększenia częstotliwości dezynfekcji i rozwoju technologicznego całej branży.

Opracowane na podstawie: “Cleaning Services Market by Type, End-User, and Region: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2030”, Allied Market Research