Spotkajmy się na III edycji targów CLEANING EXPO w Poznaniu!!! 22-23.10.2024 ->  

Organizator:

Targi Cleaning Expo oraz konferencja Cleaning Forum pod patronatem branżowym Federacji Przedsiębiorców Polskich!

Podziel się

Celem Federacji Przedsiębiorców Polskich jest integracja przedsiębiorców oraz tworzenie warunków do współpracy biznesowej. Te idee przyświecają również organizacji Targów Profesjonalnego Utrzymania Czystości Cleaning Expo w Poznaniu, dlatego niezwykle cieszy nas ponowne wsparcie FPP i objęcie wydarzenia patronatem branżowym.

 

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.