Spotkajmy się na III edycji targów CLEANING EXPO w Poznaniu!!! 22-23.10.2024 ->  

Organizator:

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W CZASACH ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WYMAGAŃ KLIENTÓW I ZMIAN KLIMATYCZNYCH.

Podziel się

Kolejnym ważnym wystąpieniem na konferencji Cleaning Forum, która towarzyszyć będzie już po raz drugi targom Cleaning Expo 2023 jest „Utrzymanie terenów zielonych w czasach zmieniających się wymagań klientów i zmian klimatycznych”. Zapraszamy do Poznania w dniach 24-25 października 2023 r.

 

Obecność terenów zielonych w najbliższym otoczeniu ma niewątpliwie znaczący wpływ na nasze życie, ponieważ spełnia kluczową rolę w aspektach ekologicznym, środowiskowym, estetycznym i społecznym.

Tereny zielone w miastach są elementem tzw. małej retencji. Pozwalają na spowolnienie odpływu wód opadowych, przez co odciążają system kanalizacyjny, regulują klimat miejski poprzez zwiększenie poziomu wilgotności i zmniejszenie wysokich temperatur, pochłaniając jednocześnie przy tym dwutlenek węgla i wydzielając tlen. Funkcjonują jak filtry zatrzymujące szkodliwe pyły (kurz i inne zanieczyszczenia), zwiększają jednocześnie różnorodność biologiczną. Zmiany klimatu jakich doświadczamy zmuszają właśnie z tych powodów do szybkiej weryfikacji zakresów, częstotliwości i technologii utrzymania terenów zielonych. Dodatkowo od kilku lat głośniej mówi się o wprowadzanych i planowanych ograniczeniach emisji spalin, hałasu, oraz coraz większej ochronie operatorów sprzętu ogrodowego. Duża część społeczeństwa oczekuje, że prace w strefach zamieszkałych, czy generalnie użytkowanych przez ludzi, będą wykonywane w sposób niemal niezauważalny. Równolegle to samo dotyczy terenów objętych ochroną środowiskową (parki, rezerwaty, lasy, parki narodowe). Aby sprostać tym oczekiwaniom oraz dostosować się do nowych przepisów, nieodzowna jest transformacja myślenia w kierunku eko i  wprowadzenie zmian technologicznych. Urządzenia spalinowe są stopniowo zastępowane narzędziami akumulatorowymi. Te gwarantują tzw. „zero-emisyjność” (brak spalin, znikomy hałas, niskie wibracje), a także wyższy komfort pracy operatorów, zmniejszając koszty eksploatacji od 3 do nawet 8 razy. Ceny tych urządzeń także spadają, a zdarza się, że są niższe niż w klasycznej spalinowej technologii. Rośnie grupa decyzyjnych osób, którzy chcą dostosować się do przepisów regulujących istnienie tzw. stref ciszy w terenach „stałego pobytu ludzi”, czy w centrach miast. To oczywiście powoduje, że preferuje się firmy i osoby wykonujące prace urządzeniami akumulatorowymi. Jedno jest już pewne, za parę lat, nawet najbardziej oporni, będą zmuszeni do zmian.

Podczas Cleaning Forum w Poznaniu w 24-25 października br. podejmiemy próbę odpowiedzi na wiele pytań w tym zakresie oraz pokażemy nowe możliwości, które mogą sprostać wszystkim aktualnym potrzebom.